Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Ófehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 03

Ófehértó község önkormányzata

 képviselő-testületének

5/2020. (VII.2.)

önkormányzati rendelete


Ófehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 1.367.743.133 Ft

Költségvetési bevétellel



1.046.226.550 Ft

Költségvetési kiadással

321.516.583 Ft

költségvetési maradvánnyal


hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2,.6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.



5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2020. július 3-án lép hatályba.



..........................................

.......................................

Simon József

polgármester


Boráné Hegedüs Erzsébet

mb. jegyző


Mellékletek