Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 03

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


4/2020. (VII.2.)

önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról


1. §


A 2019.12.10. és 2019.12.31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


0 Ft-tal


Költségvetési kiadását


22.996.000 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

1.406.359.428 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.406.359.428 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét


 0 Ft-banállapítja meg.
2. §


A költségvetési rendelet módosításának részletezése


(1)   Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2)   A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(3)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(5)   Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5.1., 5.2, .5.3., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.


4. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2019. 12. 31. napjával kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik...........................................

.......................................

Simon József

polgármester


Boráné Hegedüs Erzsébet

mb. jegyző

Mellékletek