Deszk Község Önkormányzata 5/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2021. 03. 17 - 2022. 02. 23

Deszk Község Önkormányzata 5/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről1

2021.03.17.

Deszk Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Deszki Polgármesteri Hivatal felső - és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére az alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre való jogosultságot állapít meg 2017. március 1. napjától.

(2) Azon köztisztviselőknek az illetménye nem emelkedhet jelen rendelet rendelkezései alapján az illetménytábla szerinti besorolási bér, valamint az (1) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítés együttes összege fölé, akiknek az (1) bekezdésben meghatározott időpont előtt kapott eltérítés összege alapbéresítésre kerül.

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 23. napjával.