Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30- 2020. 09. 30

Ófehértó Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

7/2020. (IX.29.)

önkormányzati rendelete


a képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításárólÓfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (4) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A rendelet 42. § (3) bekezdésében szereplő „Boráné Hegedüs Erzsébet” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„az arra írásban kijelölt”


2.§.


A rendelet 3. melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:


074040     Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás


3. §


  1. Ezen önkormányzati rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Boráné Hegedüs Erzsébet                                         Simon József

                                       jegyző                                                         polgármester


A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. szeptember 29.

Ófehértó, 2020. szeptember 29.

                                                                                  Boráné Hegedüs Erzsébet

                                                                                                 jegyző