Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2020 (IV.10.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásokról

Hatályos: 2020. 04. 11 - 2020. 04. 12

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozásokról


Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§Sárbogárd Város közigazgatási területén a közterületeken tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet.


2.§ Sárbogárd Város közigazgatási területén a közterületeken mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.


3.§ Sárbogárd közigazgatási területén a közparkok, játszóterek látogatása tilos.


4.§ Sárbogárd Város közigazgatási területén a közterületeken – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább két méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.


5. § (1) Ez a rendelet 2020. április 11-én 07 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.


Sárbogárd, 2020. április 10.
                           Dr. Sükösd Tamás                  Dr. Venicz Anita

                             polgármester                             jegyző
Kihírdetve: 2020. április 10.                                                                                 Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                        jegyző