Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.27.)önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról

Hatályos: 2016. 04. 27

Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Csém Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését 89 104 e Ft bevétellel, ezen belül 54 920 e Ft működési bevétellel és 34 184 e Ft felhalmozási célú bevétellel,  58 796 e Ft kiadással, ezen belül 4348 e Ft működési célú kiadással és 15 148 e Ft felhalmozási célú kiadással hagyja jóvá.


2. § Az 1.§-ban megállapított Önkormányzat bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. mellékletben, kiadásait forrásonkénti bontásban a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.


3. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet, működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet mutatja be.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradványát 30 308 e Ft-ban a 6.   mellékletben  foglaltak szerint állapítja meg.


5. § Az Önkormányzat az átadott pénzeszközök és ellátottak pénzbeli támogatását az 5. mellékletben, felújítási és beruházási kiadásait a 7. mellékletben mutatja be.


6. § Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. és 10. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 388 726 e Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.


7. §  A 8. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és 13. melléklet egyéb tájékoztató adatokat tartalmaz.


8. § E Rendelet a kihirdetése napján 2016. április 27-én lép hatályba