Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról

Hatályos: 2015. 07. 01

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati rendelet hatálya a Pusztaszer község közigazgatási területén működő, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. és 30. pontja szerinti vendéglátó üzletekre terjed ki, ha a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást, táncrendezvényt vagy egyéb szórakoztató szolgáltatást nyújtanak (a továbbiakban: vendéglátó üzletek).


2. § A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 5 órától 22 óráig, pénteken és szombaton, továbbá munkaszüneti napot megelőző napon 5 órától 23 óráig tarthatnak nyitva a 3. §-ban szabályozott kivételekkel.


3. § (1) A vendéglátó üzletek az általuk meghatározott időtartamban tarthatnak nyitva

a) önkormányzati szervezésű,

b) szilveszteri,

c) lakodalmi, vagy

d) ballagási

rendezvény helyszíneként.


(2) A vendéglátó üzletek havonta egy alkalommal, péntekről szombatra, vagy szombatról vasárnapra virradó éjszaka legfeljebb 3 óráig tarthatnak nyitva.


(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott esetekben a vendéglátó üzlet üzemeltetője saját költségén, legkésőbb a tervezett rendezvény kezdő időpontját egy héttel megelőzően köteles értesíteni a tervezett rendezvényről a vendéglátó üzlettel szomszédos ingatlanok használóit, továbbá köteles bejelenteni a polgármesternek, és kifüggeszteni a települési hirdetőtáblákon.


4. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző
Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. június 24-én megalkotott fenti 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2015. június 25.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző