Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.(XI.16.) önkormányzati rendelete

a helyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2006. 11. 16

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdésének b) pontjában, 21. §-ában, 29. §-ában, 148. § (7) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


Bevezető rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén a Gyvt. 4. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


2. § (1)[1]


(2)[2] A képviselő-testület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként

a) a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást társult tagként a társulási feladat-ellátást végző Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának Szociális Központja és Családsegítő Szolgálata közreműködésével,

b)[3] a Gyvt. 41. §-ában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodája és a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Általános Iskolája által megszervezett óvodai nevelés, iskolai napközis foglalkoztatás keretében

biztosítja.


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


3. §[4]


4. §[5]


5. §[6]


Gyermekétkeztetés térítési díja


6. §[7]Méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatása[8]


6/A. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörben természetbeni juttatásként támogatja a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért elsősorban felelős humán papillómavírus elleni vakcina (6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus) oltássorozat beadását az általános iskolai oktatásban részt vevő nyolcadikos korosztályú lánygyermek (a továbbiakban: támogatott) részére.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a támogatott és (mindkét) törvényes képviselője írásba foglalt kérelemmel és felelősségvállalási nyilatkozattal önként kéri a három vakcinából álló védőoltás biztosítását, és

b) a támogatott vagy (valamelyik) törvényes képviselője a három vakcinából álló védőoltás – szállító által meghatározott – kedvezményes árának fele összegét a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, továbbá

c) a támogatott vagy (valamelyik) törvényes képviselője orvosi igazolással bizonyítja az első vakcina támogatott részére történő beadását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke a három vakcinából álló védőoltás – szállító által meghatározott – kedvezményes árának fele összege.


Záró rendelkezések


7. § Az e rendeletben nem részletezett szabályozás vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.)Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a 2006. december 1-től kezdődően igénybe vett gyermekétkeztetés vonatkozásában kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 14/1997.(XII.8.)KT.R. önkormányzati rendelet,

b) a gyermekek pénzbeli és természetbeli ellátásáról szóló 14/1997.(XII.8.)KT.R. sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 5/2000.(II.23.)KT.R. önkormányzati rendelet,

c) a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 14/1997.(XII.8.)KT.R. számú rendelet módosításáról szóló 6/2003.(IV.8.)KT.R. önkormányzati rendelet,

d) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2005.(X.28.)Kt. önkormányzati rendelet 2. §-a, valamint

e) a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 14/1997.(XII.8.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2005.(XII.20.)Kt. önkormányzati rendelet.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző
Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2006. november 15-én megalkotott fenti 9/2006.(XI.16.)Kt. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2006. november 16.dr. Jaksa Tibor

jegyző
Jogharmonizációs záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.(XI.16.)Kt. önkormányzati rendelete az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


Pusztaszer, 2006. november 16.dr. Jaksa Tibor

jegyző1. számú melléklet

a helyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(XI.16.)Kt. önkormányzati rendelethez[9]
[1] Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.13.) ör. 10. § c) pontja. Hatálytalan: 2014.01.01.-

[2] Módosította: 16/2008.(IX.26.)Kt. ör. 1. §-a. Hatályos: 2008.10.01.-

[3] Módosította: 9/2012.(IV.27.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2012.05.03.-

[4] Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.13.) ör. 10. § c) pontja. Hatálytalan: 2014.01.01.-

[5] Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.13.) ör. 10. § c) pontja. Hatálytalan: 2014.01.01.-

[6] Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.13.) ör. 10. § c) pontja. Hatálytalan: 2014.01.01.-

[7] Hatályon kívül helyezte: 9/2012.(IV.27.) ör. 2. §-a. Hatálytalan: 2012.05.03.-

[8] Megállapította: 3/2010.(III.5.)Kt. ör. Hatályos: 2010.03.05.-

[9] Hatályon kívül helyezte: 9/2012.(IV.27.) ör. 2. §-a. Hatálytalan: 2012.05.03.-