Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2020. 01. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.  1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:l. §  Bakonyszentiván Község Önkormányzata illetékességi területén iparűzési adót vezet be.


2. § (1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap

1 %-a

(2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként

3000 forint.3. § Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvos vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.4. § Ez a rendelet 2020. január 1. napjával lép hatályba.