Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30 - 2020. 10. 30

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.10.30.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 120.061.492Ft-ra (Százhúszmillió-hatvanegyezer-négyszázkilencvenkettő forintra) változik.

(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 169.812.115Ft-ra (Százhatvankilencmillió-nyolcszáztizenkettőezer-száztizenöt forintra) változik.

(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 49.750.623Ft.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2020. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kör. 9. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kör. 10. melléklete (A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. október 31. napjával.