Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 120.061.492Ft-ra (Százhúszmillió-hatvanegyezer-négyszázkilencvenkettő forintra) változik.


(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 169.812.115Ft-ra (Százhatvankilencmillió-nyolcszáztizenkettőezer-száztizenöt forintra) változik.


(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 49.750.623Ft.


2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2020. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


(7) A Kör. 9. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


(8) A Kör. 10. melléklete (A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. szeptember 30-ától kell alkalmazni.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. október 28-án megalkotott fenti 11/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. október 29.

dr. Jaksa Tibor

jegyző