Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről

Hatályos: 2016. 02. 26 - 2016. 12. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszéri  Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a 2016-os tárgyév teljes időtartamára – 2016. január 1-től 2016. december 31-ig – illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértékét 5 % -ban határozza meg.2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. december 31. napján hatályát veszti.Fehér Mária                                                                                                  Ledó Edit

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester                              
Záradék:  A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Bakonyszentiván, 2016. február 25.

                                                                                                                      Fehér Mária

címzetes főjegyző