Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 09 - 2015. 05. 09

              Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                                       4/2014. (V.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

23.264 E Ft

 Bevétellel


23.155 E Ft

 Kiadással


54 e Ft55 e FtTárgyévi helyesbített pénzmaradvány


Előző években képzett tartalék

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2.  melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/25 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését szakfeladatonként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5.  melléklet szerint.

(3) Az önkormányzatnak 2013. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) Az önkormányzat 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 6. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7/1, 7/2, 7/3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben foglaltak szerint  87.385 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat  vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a  2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2012. (IV.29.) önkormányzati rendelete, valamint a 2013. évi költségvetéséről és módosításáról szóló 3/2013. (II.15.), 11/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete.Fehér Mária                                                                                                   Ledó Edit

címzetes főjegyző                                                                                           polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2014. május 08.                                                                                                                       Fehér Mária

                                                                                                                    címzetes főjegyző