Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 10 - 2017. 05. 09

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


39.083.190 Ft költségvetési bevétellel

39.083.190 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.


2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fehér Mária                                                                                       Karvas János

címzetes főjegyző                                                                              polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2017. május 9.
                                                                                                         Fehér Mária

                                                                                                       címzetes főjegyző