Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 02 - 2020. 07. 02

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.07.02.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 93.457.833Ft-ra (Kilencvenhárommillió-négyszázötvenhétezer-nyolcszázharminchárom forintra) változik.

(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 143.208.456Ft-ra (Száznegyvenhárommillió-kettőszáznyolcezer-négyszázötvenhat forintra) változik.

(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 49.750.623Ft.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2020. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kör. 9. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. március 31-étől kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 3. napjával.