Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 11. 25

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet mint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. § (1) Bakonyszentiván község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8556 Pápateszér,  Markovics u. 17., ellátási területe Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási  községek közigazgatási területe.


(2) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.


(3) Bakonyszentiván község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8556 Pápateszér,  Markovics u. 17., ellátási területe Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Csót, Lovászpatona, Nagydém, Vanyola községek közigazgatási területe.


(4) Bakonyszentiván község védőnői alapellátási körzetének székhelye: 8556 Pápateszér, Markovics u. 17., ellátási területe Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Gic községek közigazgatási területe.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fehér Mária                                                                                                 Karvas János

címzetes főjegyző                                                                                        polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2016. november 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fehér Mária                                                                         

                                                                                                                              címzetes főjegyző