Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 14 - 2017. 05. 08

Bakonyszentiván Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

34.374 E Ft

 Bevétellel


29.206 E Ft

 Kiadással


5.168 e Ft

------------------------------

7.243 e Ft


1.629 e Ft


10.782 E FtAlaptevékenység egyenlege

-----------------------------------

Finanszírozási bevétel


Finanszírozási kiadás


Összes maradvány

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2.  melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/27 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5.  melléklet szerint.

(3) Az önkormányzatnak 2015. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) Az önkormányzat 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 6. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi  mérlegét a 7/1. mellékletben, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7/2. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 7/3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát   99.948 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat  vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a  2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2015.(V.08.)  önkormányzati rendelete, valamint a 2015. évi költségvetéséről és módosításáról szóló  1/2015.(II.13.),  3/2016.(V.13.)  önkormányzati rendelete.Fehér Mária                                                                                       Ledó Edit

címzetes főjegyző                                                                              polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2016. május 13.                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                          címzetes főjegyző