Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.9.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 04. 10 - 2017. 09. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást a Bakonyszentiváni  választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


3.§ Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/2001.

      (VI. 5.) önkormányzati rendelet.
Fehér Mária                                                                                                   Ledó Edit

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

A rendelet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2015. április 9.                                                                                                                      Fehér Mária

címzetes főjegyző