Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hatályos: 2010. 04. 23

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ának (3) bekezdésében, valamint 36. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


1. § Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata hulladékgazdálkodási terveként elfogadja jelen rendelet mellékletének – „Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott Algyő, Baks, Balástya, Csengele, Deszk, Dóc, Ferencszállás, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza, Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva, Szeged, Tiszasziget, Tompa, Újszentiván települések 2006-2009 időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata” című dokumentum – Pusztaszer községre vonatkozó részét, melyet jóváhagyólag kihirdet és a jelen rendelet 2. § (2) bekezdése szerint tesz közzé.


2. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet melléklete – „Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott Algyő, Baks, Balástya, Csengele, Deszk, Dóc, Ferencszállás, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza, Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva, Szeged, Tiszasziget, Tompa, Újszentiván települések 2006-2009 időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata” című dokumentum – Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program ISPA Konzorcium 33 település által érintett nagytérség 2004-2008 közötti időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyzőKihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2010. április 22-én megalkotott fenti 8/2010.(IV.23.)Kt. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2010. április 23.

dr. Jaksa Tibor

jegyző