Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 11. 03 - 2015. 11. 04

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

  1. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 9/2008.(VIII.21.) önkormányzati rendelete,
  2. A 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló 3/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelete,
  3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló 3/2010.(V.4.) önkormányzati rendelete,
  4. A Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 7/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete,
  5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete,
  6. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete,
  7. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.5.) önkormányzati rendelete,
  8. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2012.(V.08.) önkormányzati rendelete,
  9. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete,
  10. Hegymagas Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete,
  11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
               Tóth János Zoltán                                                                   Lutár Mária

                  polgármester                                                                           jegyző