Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 08 - 2015. 05. 09

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

             Tóth János Zoltán                                                                             Lutár Mária

                 polgármester                                                                                    jegyző


Mellékletek