Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 28

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 98.050.535Ft-ra (Kilencvennyolcmillió-ötvenezer-ötszázharmincöt forintra) változik.


(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 147.801.158Ft-ra (Száznegyvenhétmillió-nyolcszázegyezer-százötvennyolc forintra) változik.  


(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 49.750.623Ft.


2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2020. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


(7) A Kör. 9. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


(8) A Kör. 10. melléklete (A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. június 30-ától kell alkalmazni.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. augusztus 26-án megalkotott fenti 8/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. augusztus 27.

dr. Jaksa Tibor

jegyző