Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (VII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 07. 05

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Helyi népszavazást a választópolgárok legalább 10 %-a kezdeményezhet.2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       

                                                         Tóth János Zoltán                                                                  Lutár Mária

                                   polgármester                                                                         jegyző