Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszaki nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2013. 12. 10

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2013. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszaki nyitva tartásának rendjérőlHegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Hegymagas község belterületén működő vendéglátó egységekre.


(2) A 2. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az önkormányzat által szervezett alkalmi rendezvényekre.


2. § (1) Az üzletek


a) szeptember 1. – május 31. közötti időszakban 22.00 – 06.00 óráig,

b) június 1. – augusztus 31. közötti időszakban 23.00 – 06.00 óráig


nem tarthatnak nyitva.


(2) A polgármester, kérelemre a 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási rendtől eltérően az üzlet nyitva tartását esetenként 02.30 óráig engedélyezheti.


(3) A kérelmet a hosszabbított nyitva tartás tervezett napját megelőző legelább 14 nappal kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.


(4) A polgármester a kérelemről 3 munkanapon belül dönt.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott 1. mellékletben szereplő adat, nyilatkozat hiányában a polgármester a kérelmet elutasítja.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                        Sallee Barbara                                                            Lutár Mária

                         polgármester                                                                  jegyzőZáradékA rendelet kihirdetve: 2013. december 9.Lutár Mária

    jegyző