Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2016. 12. 17

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Alapellátási Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) Hegymagas  község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: Szigliget, Kossuth u. 23., ellátási területe Szigliget, Hegymagas és Raposka  községek közigazgatási területe.


(2) Hegymagas község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: Tapolca 3. számú fogorvosi körzet,  ellátási területe Tapolca 3. számú fogorvosi körzet, Szigliget, Hegymagas és Raposka községek közigazgatási területe.


(3) Hegymagas község védőnői alapellátási körzetének székhelye: Szigliget, Kossuth u. 23., ellátási területe  Szigliget, Badacsonytördemic, Hegymagas és Raposka községek közigazgatási területe.


(4) Hegymagas község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: Szigliget, Kossuth u. 23., ellátási területe Szigligeti Általános Iskola, Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda (orvos és védőnő), Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda (védőnő).


2. §


(1) Hegymagas Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Tapolca, Ady E. u. 1.


(2) A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szabályozást Veszprém Megyei Jogú Városnak az egészségügyi alapellátási körzetekre vonatkozó önkormányzati rendelete tartalmazza. A fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye Veszprém.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
            Tóth János Zoltán                                                                              Lutár Mária

               polgármester                                                                                     jegyző