Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 08 - 2015. 05. 09

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                                  Tóth János Zoltán                                                      Lutár Mária

                                    polgármester                                                               jegyző


Mellékletek