Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 27 - 2015. 05. 28

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

44.677 e Ft

Költségvetési bevétellel

44.677 e Ft

Költségvetési kiadással

0 e Ft


Költségvetési egyenleggel


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet  3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Önkormányzat a kiadások között 2.320 e Ft általános tartalékot állapít meg.”


3. §


(1) A rendelet 1 melléklete helyébe az 1 melléklet lép.

(2) A rendelet 2 melléklete helyébe a 2 melléklet lép.

(3) A rendelet 2.1 melléklete helyébe a 2.1 melléklet lép.

(4) A rendelet 7 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A rendelet 8 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) A rendelet 8.1 melléklete helyébe az 4.1 melléklet lép.

(7) A rendelet 8.2 melléklete helyébe az 4.2 melléklet lép.

(8) A rendelet 8.3 melléklete helyébe az 4.3 melléklet lép.

(9) A rendelet  melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(10) A rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
            Tóth János Zoltán                                                                  Lutár Mária

              polgármester                                                                            jegyző
Mellékletek