Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 23 - 2016. 05. 26

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


41.306 ezer Ft bevétellel,

35.469 ezer Ft kiadással,

5.837 ezer Ft maradvánnyal


hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Tájékoztató a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a részesedések és a pénzeszközök változásáról és a hitelállomány alakulásáról 7., 8., 9. és 10. melléklet.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Tóth János Zoltán                                                                  Lutár Mária

              polgármester                                                                            jegyző