Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27 - 2017. 05. 27Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017 (V.26.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Nóráp Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


      (1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 5.566.764 Ft

            összeggel nőtt, azaz 23.747.676 Ft összegre változott.

           

      (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés a b) ponttal egészül ki az alábbiak szerint :

       - belföldi finanszírozási bevétel0Ft+ 726.276 Ft726.276 Ft


     (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 6.052.477 Ft

            összeggel nőtt, azaz 32.321.955 Ft összegre változott.


      (4) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás – 436.059 Ft

            összeggel csökkent, azaz 19.569.735 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                     3.471.000 Ft           + 145.000 Ft        3.582.000 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                        810.000 Ft              +29.970 Ft           839.970  Ft
  • dologi kiadások                                       13.187.000 Ft           - 816.274  Ft       12.370.726 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   1.503.799 Ft              + 5.800  Ft        1.509.599 Ft
  • működésre átadott peszköz                          917.340 Ft           + 350.100 Ft         1.267.440 Ft3.416.067 Ft összeggel nőtt, azaz 14.737.067 Ft összegre változott, az alábbiak szerint

  • beruházás                                   5.321.000 Ft      + 2.950.267 Ft         8.271.267 Ft
  • felújítás                                                        0 Ft         + 465.800 Ft             465.800 Ft
  • egyéb felhalm.kiadás                     6.000.000 Ft                       0 Ft          6.000.000 Ft


(6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés cc) pontjában meghatározott tartalék2.955.814 Ft összeggel nőtt, azaz 4.067.630 Ft összegre változott, az alábbiak szerint

  • tartalék                                        1.111.816 Ft      + 2.955.814 Ft         4.067.630  Ft


(7) A Kr.2.§ (1) d) pontjában meghatározott finanszírozási kiadás 172.563 Ft összeggel nőtt, azaz 696.520Ft összegre változott, az alábbiak szerint(8)  A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

            A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

             A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

            A rendelet 4.melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

            A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép

             A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

             A rendelet kiegészül e rendelet 6.mellékletével melynek száma 9.melléklet.


2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Nóráp, 2017.május 23.
                      Stankovics Ferenc                                                   Bóka Istvánné

                           polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve: 2017.május 26.

                    


Bóka Istvánné

jegyző

Mellékletek