Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(XI.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 90/2014. (XI.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 04 - 2020. 11. 04


Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (XI.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló  90/2014. (XI.3.) önkormányzati  rendeletének módosításáról


Nóráp  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  5. §. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

A rendelet 1.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2  %-a.”


2.§.

A rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.Nóráp, 2020. október 26.            Antalné Ihász Mária                     Kissné Szántó Mária 

                     polgármester                              jegyző
A rendelet kihirdetve:


Nóráp    2020. november 3.                                   Kissné Szántó Mária

                                         jegyző