Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(XII.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 10 - 2019. 12. 11Nóráp    Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló   8/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

               

Nóráp     Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §.

A rendelet 53.§. (4) bekezdéshelyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A polgármester az önkormányzati irodában ügyfélfogadást tart minden hónap első szerdáján 10-12 óráig. „                 


                                                                                  2.§.


A rendelet 1. függeléke kiegészül a 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkciókóddal.

                                                                                       

  1.   §


  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nóráp    2019. november  29.
Antalné Ihász Mária                                              Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve:


2019. december 9.Kissné Szántó Mária

jegyző