Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(X.18.) önkormányzati rendelete

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2017. 01. 13


Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2010.(X.18.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. 1


Nóráp község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármesterre

akiknek a járandóságáról a képviselő-testület külön határozattal rendelkezik.


2. §

(1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg Nóráp község Önkormányzat képviselőinek.

(2) A képviselő-testület nem állapít meg külön tiszteletdíjat ha a képviselő bizottság tagja, valamint a bizottság elnökének.

3. §

A tiszteletdíj mértéke:

A képviselő tag tiszteletdíja 14.000 ,-Ft/hó. 1

(azaz tízennégyezer forint/hó)


4. §.

A tiszteletdíj elszámolásokat és kifizetéseket a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal végzi el. A tiszteletdíjakat minden hónapot követő hó 5. napjáig ki kell fizetni.


5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Nóráp 2010. október 15.


Stankovics Ferenc sk Kissné Szántó Mária sk

polgármester körjegyző


A rendelet kihirdetve:

2010. október 18.


Kissné Szántó Mária sk

KörjegyzőA rendeletet a 10/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos 2014. november 1-től

1 Módosította az 1/2017. (I.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 13-tól