Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VII.20.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről

Hatályos: 2016. 07. 21

Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2016./VII.20./ önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteirőlNóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


 1. fejezet

Általános rendelkezések1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa Nóráp Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint védőnői körzetek számát, területét.


2.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola-egészségügyi ellátást biztosító orvosra, védőnőre, továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyeleti ellátásban közreműködökre.


II. fejezet

Az egészségügyi alapellátás körzetei


 1. Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet


3.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel, amely vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.


(2) Háziorvosi körzet megnevezése: Dáka, Nóráp, Pápasalamon, Pápadereske községek vegyes háziorvosi körzet (székhelye: Dáka Dózsa Gy. u. 23. .)


(3) Háziorvosi körzethez tartozó települések megnevezése:
a.) Dáka község teljes közigazgatási területe
b.) Nóráp község teljes közigazgatási területe

c.) Pápasalamon község teljes közigazgatási területe

d.) Pápadereske község teljes közigazgatási területe


2. Fogorvosi körzet


4.§ Az Önkormányzat területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal rendelkező fogorvos önálló orvosi tevékenységet az alábbi fogorvosi körzetben végezheti:


 1. Fogorvosi körzet megnevezése: Fogászati ellátás (Dö-Ko Fogszakorvosi Szolgáltató és Kerekedelmi Bt fogászati alapellátás ( telephely: Pápa Sellyei u. 4.)


2.) Fogorvosi körzethez tartozó közterületek megnevezése:

a.) Adásztevel község teljes közigazgatási területe

b.) Nóráp község teljes közigazgatási területe

c.) Nagygyimót község teljes közigazgatási területe

d.) Pápa 5. sz. fogorvosi körzet 1. Védőnői ellátás körzete, valamint iskola-egészségügyi ellátás


5.§ Az Önkormányzat területén a területi védőnői szolgálatban dolgozó védőnő tevékenységét az alábbiakban meghatározott védőnői körzetben végezheti:


 1. Védőnői körzet megnevezése: Dáka, Nóráp, Pápasalamon, Pápadereske vegyes védőnői körzet (székhelye: Dáka Dózsa Gy. u. 23.)


 1. Védőnői körzethez tartozó települések megnevezése:

   1. Dáka község közigazgatási területe

   2. Pápasalamon község közigazgatási területe

c.) Pápadereske község közigazgatási területe

d.) Nóráp község közigazgatási területe


6.§ Az Önkormányzat közigazgatási területén az iskola-egészségügyi ellátásban működtetési joggal rendelkező háziorvos, illetve Dáka Önkormányzat alkalmazásában álló védőnő az iskola-egészségügyi tevékenységet az alábbi iskola-egészségügyi telephelyen végezheti:


 1. Iskola-egészségügyi ellátás telephelye: Dáka Dózsa Gy. u. 23.


 1. Iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó terület:

 1. Közös Fenntartásu Napköziotthonos óvoda Dáka Dózsa Gy. u. 23.

 2. Nagyalásony Község Önkormányzat Pápasalamoni Tagóvodája Pápasalamon Petőfi tér 11.
 1. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás)


7.§ (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményi Társulása – társulási szerződés útján - látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa Anna tér 11.

 1. fejezet

Záró rendelkezések


8.§ (1) Az 3-6. §-okban körülírt háziorvosi, fogorvosi, és védőnői körzetben egészségügyi közszolgáltatást az önkormányzattal feladatellátási szerződést kötő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató végezhet.


(2) Az 5-6. .§.-okban meghatározott területi védőnői tevékenységet feladatellátási szerződés alapján Dáka Önkormányzat alkalmazásában álló védőnő végzi.


9.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Stankovics Ferenc Bóka Istvánné

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve:

2016. július 20.Bóka Istvánné

jegyző