Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2010. (X.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 12 - 2017. 01. 12

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017. (I.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

szóló 5/2010. (X.18.) rendelet módosításáról


Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:


1. §.


A rendelet 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §

A tiszteletdíj mértéke:

A képviselő tag tiszteletdíja 14.000 ,-Ft/hó

(azaz tízennégyezer forint/hó)”
2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Nóráp 2017. január 9.Stankovics Ferenc Bóka Istvánné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2017. január 12.


Bóka Istvánné

jegyző