Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(X.18.) önkormányzati rendelete

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2010. 10. 19 - 2017. 01. 12


Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2010.(X.18.) önkormányzati   rendelete

a helyi önkormányzati képviselők  tiszteletdíjáról.Å

(egységes szerkezet)

Nóráp   község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el: Å


                                                                      1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármesterre

    akiknek a járandóságáról a képviselő-testület külön határozattal rendelkezik.

        

                                                                         2. §

(1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg Nóráp   község Önkormányzat képviselőinek.

(2) A képviselő-testület nem állapít meg külön tiszteletdíjat ha a képviselő bizottság tagja, valamint a bizottság elnökének. 

                                                                         3. §

A tiszteletdíj mértéke:

      A képviselő tag tiszteletdíja                            10.000 ,-Ft/hó.  Å

     (azaz tízezer  forint/hó)


4. §.

 A tiszteletdíj elszámolásokat és kifizetéseket a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal   végzi el. A tiszteletdíjakat minden hónapot követő hó 5. napjáig ki kell fizetni. Å


5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  Nóráp   2010. október 15.


Stankovics  Ferenc sk                                                     Kissné Szántó Mária   sk

polgármester                                                         körjegyző                                                   


A rendelet kihirdetve:

2010. október 18.


Kissné Szántó Mária sk

KörjegyzőA rendeletet a 10/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos 2014. november 1-től