Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 16 - 2020. 06. 16
Nóráp Község Önkormányzat Polgármesterének

3/2020 (VI.15.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításárólNóráp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


      (1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 13.468.273 Ft

            összeggel nőtt, azaz 31.676.283 Ft összegre változott.


      (2) A Kr.2.§.(1) bekezdés az ab) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


               - finanszírozási költségvetési bevétel0 Ft+ 621.198 Ft621.198 Ft

    

    (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 14.089.471 Ft

            összeggel nőtt, azaz 44.773.548 Ft összegre változott.


    (4) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás2.593.777 Ft

            összeggel csökkent, azaz 20.802.463 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások                                     5.956.000 Ft              + 11.750 Ft        6.067.750 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok                     1.083..000 Ft             + 19.556 Ft         1.102.556 Ft
  • dologi kiadások                                         13.606.000 Ft         - 3.159.762 Ft       10.446.238 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások                   1.262.240 Ft            + 295.766  Ft       1.558.000 Ft
  • működésre átadott p.eszköz                      1.489.000 Ft             + 138.919 Ft        1.627.919 Ft(5) A Kr.2.§.(1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 15.793.268 Ft összeggel nőtt, azaz 10.782.508 Ft összegre változott az alábbiak szerint:


- beruházások0 Ft+ 13.805.464 Ft13.805.464 Ft


- felújítások6.001.000 Ft+ 1.987.804 Ft7.988.804 Ft


(6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék889.980 Ft összeggel nőtt, azaz 2.176.817 Ft összegre változott, az alábbiak szerint


  • tartalék                                        1.286.837 Ft      + 889.980 Ft         2.176.817 Ft


(7)  A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

       A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

       A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

       A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

       A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

       A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

       A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6.melléklete lép.

       A rendelet kiegészül  jelen rendelet 7-es mellékletével.

      2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Nóráp, 2020.június 11.
                      Antalné Ihász Mária                                                 Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                jegyző

Kihirdetve: 2020.június 15.                   Kissné Szántó Mária

                              jegyző

Mellékletek