Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(XI.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 04 - 2020. 11. 04

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020 (XI.3.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításárólNóráp Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


      (1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 840.154 Ft

            összeggel nőtt, azaz 20.328.027 Ft összegre változott.        (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 840.154 Ft

            összeggel nőtt, azaz 32.001.513 Ft összegre változott.      (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás532.682 Ft

            összeggel nőtt, azaz 23.311.299 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

  • személyi juttatások5.477.000 Ft+ 120.750 Ft5.597.750 Ft
  • munkaadót terhelő járulékok968.000 Ft+ 18.716 Ft986.716 Ft
  • dologi kiadások13.393.067 Ft+ 393.216 Ft13.786.283 Ft
  • önkorm.által nyújtott ellátások1.527.000 Ft0Ft1.527.000 Ft
  • működésre átadott peszköz1.413.550 Ft0 Ft1.413.550 Ft


(4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék307.472 Ft összeggel nőtt, azaz 605.098 Ft összegre változott, az alábbiak szerint
(5)  A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

       A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

       A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

       A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.     


2.§


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Nóráp, 2020.október 26.                      Antalné Ihász Mária                                                 Kissné Szántó Mária

                            polgármester                                                                jegyzőKihirdetve: 2020.november 3.


                

  Kissné Szántó Mária

                              jegyző

Mellékletek