Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (I. 29.) számú rendelete

az intézményi étkezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról

Hatályos: 2020. 11. 01Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2008. (I. 29.) számú rendelete

az intézményi étkezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról [1]Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A képviselő-testület a nyersanyagnormát, valamit a Vésztő Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő étkezési térítési díj mértékét a jelen rendelet mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg.


1/A. §[2]


Az óvodában és bölcsődében a gyermekek betegsége esetén a hiányzás első napján le nem mondott étkezés esetén lehetőség van az étel ételhordós elvitelére.


2. §


Jelen rendelet 2008. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az árakról és díjakról szóló 38/2005. (XI. 29.) számú rendelet 3. számú mellékletének a) pontja.                  Molnár Sándor                                                                     Dr. Petri Béla

                   polgármester                                                                              jegyző Melléklet az 1/2008. (I. 29.) számú rendelethez[3]
a 2020. évi nyersanyagnorma, valamit az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő étkezési térítési díj mértéke
A

B

C


Megnevezés

Nettó

nyersanyagnorma

Nettó vételár (rezsivel növelt)

1.

Bölcsődei étkezés2.

reggeli

69

132

3.

tízórai

69

132

4.

ebéd

315

606

5.

uzsonna

69

132

6.

Négyszeri étkezés összesen

522

1002

7.

óvodai étkezés8.

tízórai

69

132

9.

ebéd

315

606

10.

uzsonna

69

132

11.

Háromszori étkezés összesen

453

870

12.

Iskolai étkezés13.

tízórai

82

157

14.

ebéd

382

733

15.

uzsonna

82

157

16.

Háromszori étkezés összesen

546

1047

17.

Iskolai menza

382

733

18.

Intézményi felnőtt étkezés ebéd Óvoda

315

606

19.

Intézményi felnőtt étkezés ebéd Iskola

382

733

20.

Szünidei gyermekétkeztetés

264

449

21

Bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj

0,-FtMegjegyzés:

  1. 2020. évre vonatkozó rezsiköltség a nyersanyagnorma 92 %-a, az Áfa 27%
  2. az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátás formájában ingyenesen biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerint.


[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. január 28-i ülésén fogadta el.

[2]

Beiktatta a 27/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. január 2. napjától.

[3]

Módosította a 14//2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2020. év november hó 1. napjától.