Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 10 - 2017. 07. 10

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.07.10.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, továbbá a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének 15. pontja hatályát veszti.

2. § A Rendelet 2. mellékletének 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

26. Elbírálja a nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt meg nem haladó közbeszerzéseket.

Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

3. § Jelen rendelet 2017. július hónap 10. napján 8 óra 30 perckor lép hatályba.

Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. július 11. napjával.