Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2017. 06. 30

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete

2017.06.30.

az egészségügyi alapellátási körzetekről1

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Vésztő Város Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait

a) e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben,

b) az iskola-egészségügyi orvosi ellátást és védőnői szolgálatot, valamint az iskolafogászati ellátást e rendelet szerinti intézményi felosztás szerint biztosítja.

2. § Vésztő Város közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a következő orvosi körzetekben folytatható:

a) 3 felnőtt és 1 vegyes háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

b) 1 gyermek háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

c) 2 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Vésztő Város közigazgatási területe 4 területi védőnői ellátási körzetet alkot, a körzetek területének meghatározását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az iskola-egészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az iskola-egészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A két fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

(3)2 Az ügyeleti ellátás telephelye: 5520 Szeghalom, Ady út 1/B.

5. § Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló 11/2002. (V. 28.) önkormányzati rendelete.

Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző
1. számú melléklet a __6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

1. számú vegyes háziorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Andrássy utca

teljes

2.

Árpád utca

teljes

3.

Attila utca

teljes

4.

Báthori utca

teljes

5.

Batthyány utca

teljes

6.

Bercsényi utca

teljes

7.

Bocskai utca

teljes

8.

Botond utca

teljes

9.

Danckai utca

teljes

10.

Deák Ferenc utca

teljes

11.

Dobó utca

teljes

12.

Dózsa utca

teljes

13.

Hunyadi utca

teljes

14.

Iskola utca

teljes

15.

Kálvin utca

teljes

16.

Kazinczy utca

teljes

17.

Kengyel utca

teljes

18.

Kertlapos

teljes

19.

Kinizsi utca

teljes

20.

Kisfaludy utca

teljes

21.

Kossuth Lajos utca

páratlan 57-től 145-ig

22.

Kossuth Lajos utca

páros 80-tól 186-ig

23.

Kölcsey utca

teljes

24.

Körösladányi utca

teljes

25.

Mágor tanya

teljes

26.

Mátyás utca

teljes

27.

Metykó utca

teljes

28.

Nádasdy utca

teljes

29.

Nagy Sándor utca

teljes

30.

Petőfi utca

teljes

31.

Petrovics utca

teljes

32.

Radnóti utca

teljes

33.

Sárréti utca

teljes

34.

Szabolcs utca

teljes

35.

Szemere utca

teljes

36.

Tarlódomb utca

teljes

37.

Vágóhíd utca

teljes

38.

Vásártér utca

teljes

39.

Zrínyi utca

teljes

2. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Ábránffy utca

teljes

2.

Áchim utca

teljes

3.

Bajcsy-Zsilinszky utca

teljes

4.

Bajza utca

teljes

5.

Balassa utca

teljes

6.

Békési út

teljes

7.

Bezerédi utca

teljes

8.

Dióéri utca

teljes

9.

Előd utca

teljes

10.

Ibolya utca

teljes

11.

Iméri utca

teljes

12.

Jósika utca

teljes

13.

József Attila utca

teljes

14.

Katona József utca

teljes

15.

Klapka utca

teljes

16.

Komlódi utca

teljes

17.

Kossuth Lajos utca

páros 188-tól 192-ig

18.

Krúdy Gyula utca

teljes

19.

Lehel utca

teljes

20.

Liszt Ferenc utca

teljes

21.

Lórántffy utca

teljes

22.

Losonczi utca

teljes

23.

Madách utca

teljes

24.

Martinovics utca

teljes

25.

Mikes utca

teljes

26.

Mikszáth utca

teljes

27.

Móra Ferenc utca

teljes

28.

Móricz Zsigmond utca

teljes

29.

Munkácsy utca

teljes

30.

Okányi utca

teljes

31.

Rozgonyi utca

teljes

32.

Siménfalvi utca

teljes

33.

Szabó Pál utca

teljes

34.

Szapári utca

teljes

35.

Szecső tanya

teljes

36.

Szegfű utca

teljes

37.

Szélső utca

teljes

38.

Sziki utca

teljes

39.

Tompa utca

teljes

40.

Vadas tanya

teljes

41.

Vajda utca

teljes

42.

Vasvári utca

teljes

3. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Ady Endre utca

teljes

2.

Alkotmány utca

teljes

3.

Arany János utca

teljes

4.

Barátság utca

teljes

5.

Baross utca

teljes

6.

Bartók Béla tér

teljes

7.

Bartók Béla utca

páros 2-től 56-ig

8.

Berzsenyi utca

teljes

9.

Bethlen utca

teljes

10.

Csokonai utca

teljes

11.

Damjanich utca

teljes

12.

Eötvös utca

teljes

13.

Garai utca

teljes

14.

Hajnal utca

teljes

15.

Jókai utca

teljes

16.

Kis Bálint utca

teljes

17.

Kossuth Lajos utca

páratlan 1-től 55-ig

18.

Kossuth Lajos utca

páros 1-től 78-ig

19.

Köztársaság utca

teljes

20.

Megértés utca

teljes

21.

Piactér utca

teljes

22.

Rákóczi utca

teljes

23.

Régi utca

teljes

24.

Széchenyi utca

teljes

25.

Széles utca

teljes

26.

Szilér utca

teljes

27.

Szopor tanya

teljes

28.

Szoporikert utca

teljes

29.

Szőlőskert utca

teljes

30.

Tinódi utca

teljes

31.

Toldi utca

teljes

32.

Toronyi utca

teljes

33.

Újtelep utca

teljes

34.

Várdomb utca

teljes

35.

Várkonyi utca

teljes

36.

Vörösmarty utca

teljes

37.

Wesselényi utca

teljes

4. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Akácos utca

teljes

2.

Bartók Béla utca

páratlan 1-től 27-ig

3.

Béke utca

teljes

4.

Bem utca

teljes

5.

Sólyom utca

teljes

6.

Északi utca

teljes

7.

Fok utca

teljes

8.

Galamb utca

teljes

9.

Gátőrház II.

teljes

10.

Iparoskert utca

teljes

11.

Kertmegi utca

teljes

12.

Kóti út

teljes

13.

Kótpuszta tanya

teljes

14.

Munkás utca

teljes

15.

Nyár utca

teljes

16.

Ősz utca

teljes

17.

Perecesi utca

teljes

18.

Rózsa utca

teljes

19.

Rövid utca

teljes

20.

Sas utca

teljes

21.

Sinka István utca

teljes

22.

Szabadság utca

teljes

23.

Táncsics utca

teljes

24.

Tavasz utca

teljes

25.

Tél utca

teljes

26.

Tulipán utca

teljes

27.

Vasút utca

teljes

28.

Híd utca

teljes

29.

Körösújfalu Község

1. számú gyermekorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Ady Endre utca

teljes

2.

Alkotmány utca

teljes

3.

Arany János utca

teljes

4.

Barátság utca

teljes

5.

Baross utca

teljes

6.

Bartók Béla tér

teljes

7.

Bartók Béla utca

páros 2-től 56-ig

8.

Berzsenyi utca

teljes

9.

Bethlen utca

teljes

10.

Csokonai utca

teljes

11.

Damjanich utca

teljes

12.

Eötvös utca

teljes

13.

Garai utca

teljes

14.

Hajnal utca

teljes

15.

Jókai utca

teljes

16.

Kis Bálint utca

teljes

17.

Kossuth Lajos utca

páratlan 1-től 55-ig

18.

Kossuth Lajos utca

páros 1-től 78-ig

19.

Köztársaság utca

teljes

20.

Megértés utca

teljes

21.

Piactér utca

teljes

22.

Rákóczi utca

teljes

23.

Régi utca

teljes

24.

Széchenyi utca

teljes

25.

Széles utca

teljes

26.

Szilér utca

teljes

27.

Szopor tanya

teljes

28.

Szoporikert utca

teljes

29.

Szőlőskert utca

teljes

30.

Tinódi utca

teljes

31.

Toldi utca

teljes

32.

Toronyi utca

teljes

33.

Újtelep utca

teljes

34.

Várdomb utca

teljes

35.

Várkonyi utca

teljes

36.

Vörösmarty utca

teljes

37.

Wesselényi utca

teljes

38.

Akácos utca

teljes

39.

Bartók Béla utca

páratlan 1-től 27-ig

40.

Béke utca

teljes

41.

Bem utca

teljes

42.

Sólyom utca

teljes

43.

Északi utca

teljes

44.

Fok utca

teljes

45.

Galamb utca

teljes

46.

Gátőrház II.

teljes

47.

Iparoskert utca

teljes

48.

Kertmegi utca

teljes

49.

Kóti út

teljes

50.

Kótpuszta tanya

teljes

51.

Munkás utca

teljes

52.

Nyár utca

teljes

53.

Ősz utca

teljes

54.

Perecesi utca

teljes

55.

Rózsa utca

teljes

56.

Rövid utca

teljes

57.

Sas utca

teljes

58.

Sinka István utca

teljes

59.

Szabadság utca

teljes

60.

Táncsics utca

teljes

61.

Tavasz utca

teljes

62.

Tél utca

teljes

63.

Tulipán utca

teljes

64.

Vasút utca

teljes

65.

Híd utca

teljes

66.

Körösújfalu Község

1. számú fogorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Ábránffy utca

teljes

2.

Áchim utca

teljes

3.

Bajcsy-Zsilinszky utca

teljes

4.

Bajza utca

teljes

5.

Balassa utca

teljes

6.

Békési út

teljes

7.

Bezerédi utca

teljes

8.

Dióéri utca

teljes

9.

Előd utca

teljes

10.

Ibolya utca

teljes

11.

Iméri utca

teljes

12.

Jósika utca

teljes

13.

József Attila utca

teljes

14.

Katona József utca

teljes

15.

Klapka utca

teljes

16.

Komlódi utca

teljes

17.

Kossuth Lajos utca

páros 188-tól 192-ig

18.

Krúdy Gyula utca

teljes

19.

Lehel utca

teljes

20.

Liszt Ferenc utca

teljes

21.

Lórántffy utca

teljes

22.

Losonczi utca

teljes

23.

Madách utca

teljes

24.

Martinovics utca

teljes

25.

Mikes utca

teljes

26.

Mikszáth utca

teljes

27.

Móra Ferenc utca

teljes

28.

Móricz Zsigmond utca

teljes

29.

Munkácsy utca

teljes

30.

Okányi utca

teljes

31.

Rozgonyi utca

teljes

32.

Siménfalvi utca

teljes

33.

Szabó Pál utca

teljes

34.

Szapári utca

teljes

35.

Szecső tanya

teljes

36.

Szegfű utca

teljes

37.

Szélső utca

teljes

38.

Sziki utca

teljes

39.

Tompa utca

teljes

40.

Vadas tanya

teljes

41.

Vajda utca

teljes

42.

Vasvári utca

teljes

43.

Andrássy utca

teljes

44.

Árpád utca

teljes

45.

Attila utca

teljes

46.

Báthori utca

teljes

47.

Batthyány utca

teljes

48.

Bercsényi utca

teljes

49.

Bocskai utca

teljes

50.

Botond utca

teljes

51.

Danckai utca

teljes

52.

Deák Ferenc utca

teljes

53.

Dobó utca

teljes

54.

Dózsa utca

teljes

55.

Hunyadi utca

teljes

56.

Iskola utca

teljes

57.

Kálvin utca

teljes

58.

Kazinczy utca

teljes

59.

Kengyel utca

teljes

60.

Kertlapos

teljes

61.

Kinizsi utca

teljes

62.

Kisfaludy utca

teljes

63.

Kossuth Lajos utca

páratlan 57-től 145-ig

64.

Kossuth Lajos utca

páros 80-tól 186-ig

65.

Kölcsey utca

teljes

66.

Körösladányi utca

teljes

67.

Mágor tanya

teljes

68.

Mátyás utca

teljes

69.

Metykó utca

teljes

70.

Nádasdy utca

teljes

71.

Nagy Sándor utca

teljes

72.

Petőfi utca

teljes

73.

Petrovics utca

teljes

74.

Radnóti utca

teljes

75.

Sárréti utca

teljes

76.

Szabolcs utca

teljes

77.

Szemere utca

teljes

78.

Tarlódomb utca

teljes

79.

Vágóhíd utca

teljes

80.

Vásártér utca

teljes

81.

Zrínyi utca

teljes

2. számú fogorvosi körzet

A

B

közterület neve

intervalluma

1.

Akácos utca

teljes

2.

Bartók Béla utca

páratlan 1-től 27-ig

3.

Béke utca

teljes

4.

Bem utca

teljes

5.

Sólyom utca

teljes

6.

Északi utca

teljes

7.

Fok utca

teljes

8.

Galamb utca

teljes

9.

Gátőrház II.

teljes

10.

Iparoskert utca

teljes

11.

Kertmegi utca

teljes

12.

Kóti út

teljes

13.

Kótpuszta tanya

teljes

14.

Munkás utca

teljes

15.

Nyár utca

teljes

16.

Ősz utca

teljes

17.

Perecesi utca

teljes

18.

Rózsa utca

teljes

19.

Rövid utca

teljes

20.

Sas utca

teljes

21.

Sinka István utca

teljes

22.

Szabadság utca

teljes

23.

Táncsics utca

teljes

24.

Tavasz utca

teljes

25.

Tél utca

teljes

26.

Tulipán utca

teljes

27.

Vasút utca

teljes

28.

Híd utca

teljes

29.

Ady Endre utca

teljes

30.

Alkotmány utca

teljes

31.

Arany János utca

teljes

32.

Barátság utca

teljes

33.

Baross utca

teljes

34.

Bartók Béla tér

teljes

35.

Bartók Béla utca

páros 2-től 56-ig

36.

Berzsenyi utca

teljes

37.

Bethlen utca

teljes

38.

Csokonai utca

teljes

39.

Damjanich utca

teljes

40.

Eötvös utca

teljes

41.

Garai utca

teljes

42.

Hajnal utca

teljes

43.

Jókai utca

teljes

44.

Kis Bálint utca

teljes

45.

Kossuth Lajos utca

páratlan 1-től 55-ig

46.

Kossuth Lajos utca

páros 1-től 78-ig

47.

Köztársaság utca

teljes

48.

Megértés utca

teljes

49.

Piactér utca

teljes

50.

Rákóczi utca

teljes

51.

Régi utca

teljes

52.

Széchenyi utca

teljes

53.

Széles utca

teljes

54.

Szilér utca

teljes

55.

Szopor tanya

teljes

56.

Szoporikert utca

teljes

57.

Szőlőskert utca

teljes

58.

Tinódi utca

teljes

59.

Toldi utca

teljes

60.

Toronyi utca

teljes

61.

Újtelep utca

teljes

62.

Várdomb utca

teljes

63.

Várkonyi utca

teljes

64.

Vörösmarty utca

teljes

65.

Wesselényi utca

teljes

66.

Zsebengő utca

teljes

67.

Körösújfalu Község

Védőnői körzetek területi beosztása

A

B

C

D

1. számű védőnői körzet
területi beosztása

2. számű védőnői körzet
területi beosztása

3. számű védőnői körzet
területi beosztása

4. számű védőnői körzet
területi beosztása

1.

Ady Endre utca

Arany János utca

Ábránffy utca

Áchim utca

2.

Alkotmány utca

Barátság utca

Andrássy utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

3.

Akácos utca

Baross utca

Árpád utca

Bajza utca

4.

Bartók Béla utca

Bartók Béla tér

Attila utca

Békési út

5.

Béke utca

Báthory utca

Balassa utca

Bezerédi utca

6.

Bem utca

Berzsenyi utca

Batthyány utca

Dióéri utca

7.

Sólyom utca

Bethlen utca

Bercsényi utca

Előd utca

8.

Északi utca

Csokonai utca

Bocskai utca

Ibolya utca

9.

Fok utca

Damjanich utca

Botond utca

Iméri utca

10.

Galamb utca

Danckai utca

Dobó utca

József Attila utca

11.

Gátőrház II.

Deák Ferenc utca

Dózsa utca

Katona József utca

12.

Iparoskert utca

Eötvös utca

Hunyadi utca

Komlódi utca

13.

Kertmegi utca

Garai utca

Iskola utca

Kossuth Lajos utca
174-192-ig

14.

Kóti út

Hajnal utca

Jósika utca

Liszt Ferenc utca

15.

Kótpuszta tanya

Híd utca

Kazinczy utca

Mikes utca

16.

Köztársaság utca

Jókai utca

Kengyel utca

Mikszáth utca

17.

Munkás utca

Kálvin utca

Kertlapos utca

Móra Ferenc utca

18.

Nyár utca

Kis Bálint utca

Klapka utca

Móricz Zsigmond utca

19.

Ősz utca

Kossuth Lajos utca
1-120-ig

Kinizsi utca

Okányi utca

20.

Perecesi utca

Megértés utca

Kisfaludy utca

Rozgonyi utca

21.

Rózsa utca

Metykó utca

Kossuth Lajos utca
122-172-ig

Siménfalvi utca

22.

Rövid utca

Nádasdy utca

Kölcsey utca

Szabó Pál utca

23.

Sas utca

Piactér utca

Körösladányi utca

Szapári utca

24.

Sinka István utca

Rákóczi utca

Krúdy Gyula utca

Szecső tanya

25.

Szabadság utca

Régi utca

Lehel utca

Szegfű utca

26.

Táncsics utca

Sárréti utca

Lórántffy utca

Szélső utca

27.

Tavasz utca

Széchenyi utca

Losonczy utca

Sziki utca

28.

Tél utca

Széles utca

Madách utca

Vadas tanya

29.

Újtelep utca

Szilér utca

Martinovics utca

Vajda utca

30.

Tulipán utca

Szopor tanya

Mágor tanya

31.

Vasút utca

Szoporikert utca

Mátyás utca

32.

Körösújfalu község

Szőlőskert utca

Munkácsy utca

33.

Tarlódomb utca

Nagy Sándor utca

34.

Tinódi utca

Petőfi utca

35.

Toldi utca

Petrovics utca

36.

Toronyi utca

Radnóti utca

37.

Várdomb utca

Szabadság tér

38.

Várkonyi utca

Szabolcs utca

39.

Vörösmarty utca

Szemere utca

40.

Wesselényi utca

Tompa utca

41.

Zsebengő utca

Vágóhíd utca

42.

Vásártér utca

43.

Vasvári utca

44.

Zrínyi utca

5. számú melléklet a 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Iskola-egészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása

1. számú védőnői körzet
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. évfolyam „A” osztályai
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Körösparti Óvoda megnevezésű 5530 Vésztő, Kóti út 41. szám alatti telephelye
- Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha 5536 Körösújfalu, Tavasz u. 58.
2. számú védőnői körzet
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. évfolyam „B” osztályai
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde 5530 Vésztő Kossuth u. 62.
3. számú védőnői körzet
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. évfolyam „C” osztályai
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Tarlódombi Óvoda megnevezésű 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 124. szám alatti telephelye
- Kis Bálint Református Általános Iskola 5530 Vésztő, Bartók tér 4. 4-5. évfolyam
4. számú védőnői körzet
- Kis Bálint Református Általános Iskola 5530 Vésztő, Bartók tér 4. 1-3. évfolyam és
- 6-8. évfolyam
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Komlódi-falvi Óvoda megnevezésű 5530 Vésztő, Békési út 36-38. szám alatti telephelye

6. számú melléklet a 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Iskola-egészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztása

1. számú háziorvosi körzet
- Kis Bálint Református Általános Iskola 5530 Vésztő, Bartók tér 4.
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoport 5530 Vésztő Kossuth u. 62.
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Komlódi-falvi Óvoda megnevezésű 5530 Vésztő, Békési út 36-38. szám alatti telephelye
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Tarlódombi Óvoda megnevezésű 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 124. szám alatti telephelye
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. évfolyam „B” és „C” osztályai, 4. évfolyam „C” osztály, 5. évfolyam „B” osztály
2. számú háziorvosi körzet
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1. évfolyam, 2. évfolyam „A” osztály, 3. évfolyam, 4. évfolyam „A” és „B” osztályai, 5. évfolyam „A” és „C” osztályai, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde 5530 Vésztő Kossuth u. 62.
- Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Körösparti Óvoda megnevezésű 5530 Vésztő, Kóti út 41. szám alatti telephelye
- Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha 5536 Körösújfalu, Tavasz u. 58.

7. számú melléklet a 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása

I. számú fogorvosi körzet
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. évfolyam „C” osztályai
- Kis Bálint Református Általános Iskola 5530 Vésztő, Bartók tér 4.
II. számú fogorvosi körzet
- Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. évfolyam „A” és „B”osztályai
1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. év március hó 29. napján tartott ülésén fogadta el. Hatályos 2017. április 01. napjától.

2

Módosította a 16/2017. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. év június hó 30. napjától.