Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Hulladékgazdálkodási Tervének kihirdetéséről

Hatályos: 2011. 12. 01

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   1. §


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vésztő Város Hulladékgazdálkodási Tervét a jelen rendelet melléklete szerinti tartalommal hirdeti ki.2. §


(1) Jelen rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba. 


(2) Hatályát veszti a Vésztő Város Hulladékgazdálkodási Tervének kihirdetéséről szóló 32/2004. (IX. 28.) önkormányzati rendelet


Molnár Sándor


Dr. Petri Béla

polgármester


jegyzőMellékletek