Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (IX.10.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló 14/2013 (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 10 - 2018. 09. 11

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében és a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  1. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


            Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó

              polgármester                                                                           jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 10. napján 15 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. szeptember 10. napján                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző


1. melléklet a 11/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez


Gép, eszköz megnevezése

Díj

Kistraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával (pótkocsi,fűkasza,tolólap,seprőgép)

5.000.- Ft+Áfa/óra

Traktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával (pótkocsi,fűkasza,tolólap, seprőgép)

5.000.- Ft+Áfa/óra

Erőgép munkaeszközökkel, kezelő biztosításával (pótkocsi,rézsűkasza,fűkasza,tolólap,gréder, homlokrakodó, stb…)

10.000.- Ft+Áfa/óra

Mini kotró, kezelő biztosításával

6.000.- Ft+Áfa/óra

Motoros kasza, kezelő biztosításával

3.500.- Ft+Áfa/óra

Padkahenger, lapvibrátor

7.000.- Ft+Áfa/nap *

*A legkisebb számlázható egység 1/2 nap