Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018 (IX.10.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 10 - 2018. 09. 11

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  1. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


            Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó

              polgármester                                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 10. napján 15 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.               


Ságvár, 2018. szeptember 10. napján                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                               jegyző


  1. melléklet a 12/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez


I. A vásárban igénybe vett terület után fizetendő helypénzről

és egyéb díjakról


1. A helyhasználat díja vásárnaponként

a) egy árusítóhely után (30 m2)

3.000 forint+Áfa

b) fél árusítóhely után (15m2 )


féléves bérlet esetén:

c) egy árusítóhely után (30 m2)

d) fél árusítóhely után (15m2 )

2.000 forint+Áfa2.500 forint+Áfa /hó

1.500 forint+Áfa /hó


2. Gépjármű parkolási díj a kijelölt parkolóban:                   bruttó 200 forint

3.WC használat díja                                                        bruttó 100 forint

4.Elektromos áram biztosítása a vásártéren:                     500 forint+Áfa/vásárnap

5. Az állatvásáron fizetendő helypénzek


Megnevezés

Összeg

Sertés

300 Ft+Áfa/db

Juh

Kecske

Tejes bárány, tejes gida

Liba

30 Ft+Áfa/db

Pulyka

Kacsa

Tyúk, kakas

Galamb

Nyúl

Napos baromfi csibe, kacsa, liba, pulyka

10 Ft+Áfa/db

Előnevelt baromfi

20 Ft+Áfa/db

Hal

2.500 Ft+Áfa/árusító egység

Hobbyállat (kutya, macska, stb.)

300 Ft+Áfa/db6. Egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemélynek a tulajdonában lévő használtcikk árusítása esetén:

         a) egy árusítóhely után (30 m2)                                1.000,- Ft+Áfa

         b) fél árusítóhely után (15 m2)                                  500,- Ft+Áfa

         c) féléves bérlet                                                      700,- Ft+Áfa/hó


         Használt gépjármű értékesítése esetén:

         d) gépjárművenként                                                500,- Ft+Áfa


II. A piacon igénybe vett terület után fizetendő helypénzről

és egyéb díjakról


  1. Mozgóbolt                                                   2.500,- forint+Áfa/árusító egység
  2. Egy árusítóhely (1 asztal)                             500,- forint+Áfa/piacnap
  3. Elektromos áram biztosítása a piac területén    500,- forint+Áfa/piacnap.