Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2020. 09. 30

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) rende

let 3. mellékletének Ságvár Község Önkormányzata által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint elnevezésű táblázata a következő 45. sorral egészül ki:


45.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.    Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó                       

                  polgármester                                                                           jegyző   


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. szeptember 29 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. szeptember 29.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző