Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.5.) önkormányzati rendelete

Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 06

Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. és 4. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.