Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2020. 09. 30

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, a 13. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §   Hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.), önkormányzati rendelet

1. 3. §-ának 9. és 14. pontja,

2. 11. Reklámok, hirdetmények, plakátok elhelyezése című pontja,

3. 31. § (1) bekezdésének k-l) pontjai.


  1. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


    Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó                        

                  polgármester                                                                           jegyző   


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020.                         szeptember 29 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. szeptember 29.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző