Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete

Kisfüzes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 02

Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el.


1.§

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását:

a)           96.002.650- Ft bevétellel

b)           55.100.564- Ft kiadással

c)           40.902.086- Ft pénzmaradvánnyal.

állapítja meg.

2.§

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3.§

Az önkormányzat bevételeit az 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.


4.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


5.§

Az önkormányzat 2019. évi létszámadatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.


7.§

Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.


8.§

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat változását a 8. melléklet tartalmazza.


9.§

Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek