Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Kisfüzes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Kisfüzes Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján Kisfüzes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását:

a)           58.308.740- Ft bevétellel

b)           31.937.795- Ft kiadással

c)           26.370.945- Ft pénzmaradvánnyal.

állapítja meg.

2.§

Az Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.


3.§

Az Önkormányzat bevételeit az 2. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.


4.§

Az Önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


5.§

Az Önkormányzat 2018. évi létszámadatait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§

Az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.


7.§

Az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


8.§

Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat változását a 8. számú melléklet tartalmazza.


9.§

Záró rendelkezések


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek