Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (IX.13.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 13 - 2018. 09. 13

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (IX.14) önkormányzati rendelete Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításárólAlsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk

(2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4)

bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 18.§ (1) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§. Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §. Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


3. §.  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.             Hebling Zsolt                                                                Báró Béla

              polgármester                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 13.


                                                                                        Báró Béla                                                                                                                                                   jegyző