Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről.

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2017. 01. 01

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.


  1. § A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. augusztus 15. napjától 2016. augusztus 19. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet, 2016. december 19. napjától 2016. december 30. napjáig téli igazgatási szünetet tart.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napján hatályát veszti.                         Kecskés Gábor                                                       Budainé Vajk Ildikó

                           polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. június 30.

                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző