Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (X.25.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról

Hatályos: 2018. 10. 25 - 2018. 10. 25


Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (X.25) önkormányzati rendelete Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról


Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk

(2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4)

bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 18.§ (1) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§. Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §. Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


3. §.  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                                              Hebling Zsolt                                                                 Báró Béla

                                              polgármester                                                                    jegyző


Ezen rendelet 2018.október 25. napján kihirdetésre került.


1. melléklet

Alsóörs Község Önkormányzatának 9/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01) önkormányzati rendelet módosításáról


„2. melléklet

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01) önkormányzati rendelethez.


A nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt vagyonelemek.”A

B

C

E

D

Ssz.

Hrsz.

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (ha.m2)

Tulajdoni hányad


3/2

közút


0.0174

1/1


4

beépítetlen terület, közpark


0.1368

1/1


5

közterület


0.0315

1/1


6

közterület


0.0174

1/1


8/1

közterület


0.0112

1/1


8/2

közterület


0.0094

1/1


9

közterület


0.0047

1/1


14

közút

Templom utca

0.0459

1/1


15/4

közút

Templom utca

0.0112

1/1


17

közterület


0.0392

1/1


28/1

közút


0.1860

1/1


28/6

közút


0.0484

1/1


28/7

beépítetlen terület


0.0126

1/1


28/8

közút


0.0134

1/1


28/13

közpark


0.0209

1/1


28/14

közterület


0.1995

1/1


36

közterület


0.0448

1/1


40

közterület


0.0475

1/1


52

közút

Kossuth utca

0.0364

1/1


55

közterület

Szabadság tér

0.8552

1/1


56

parkoló


0.0281

1/1


60

közút


0.0197

1/1


87

Séd-patak


0.1760

1/1


96

közterület


0.0336

1/1


111

közút


0.2254

1/1


113/3

közút


0.0324

1/1


127/4

közút


0.0206

1/1


134/3

közút

Szilvás köz

0.0160

1/1


136/2

közút

Szilvás köz

0.0083

1/1


147

közút


0.0251

1/1


149/5

közterület


0.0240

1/1


149/26

patak


0.3888

1/1


149/28

közút


0.1192

1/1


149/29

közút


0.0363

1/1


149/37

közpark


0.8172

1/1


149/55

közút


0.2273

1/1


159/12

közút


0.0549

1/1


159/16

közút

Orgona utca

0.3719

1/1


170

közút

Viola utca

0.2148

1/1


192/2

közút

Hársfa utca

0.3483

1/1


216/3

közút

Jegenye köz

0.0943

1/1


218/20

közút


0.0580

1/1


237/1

Séd-patak


0.1759

1/1


237/2

Séd-patak


0.0455

1/1


237/3

közút


0.1217

1/1


240/2

közút

Loki út

0.7277

1/1


247

közút

Akácfa utca

0.2484

1/1


256/2

közút


0.0521

1/1


257

közút


0.1206

1/1


258/3

közterület


0.1028

1/1


267

közút

Kőris köz

0.0218

1/1


268/2

közút

Kőris köz

0.0465

1/1


276

közút

Szegfű utca

0.0968

1/1


307/1

közút

Szegfű utca

0.2031

1/1


320

közút

Sebők Soma köz

0.1350

1/1


334

közpark


0.3326

1/1


341

közút

Vörösmarty utca

0.3069

1/1


353

közút

Táncsics Mihály utca

0.0585

1/1


355

transzformátorház


0.0728

1/1


360

közút

Arany János utca

0.1100

1/1


378

közút

Hársfa utca

0.1662

1/1


379

közút


0.8182

1/1


386

közút

Gyöngyvirág utca

0.1587

1/1


388

közút


1.6932

1/1


403

közút


0.1645

1/1


409

közút

Szabadnép utca

0.0744

1/1


426

közút

Gárdonyi Géza utca

0.0807

1/1


439/4

közút


0.0140

1/1


439/6

közút


0.0069

1/1


441

közút

Nagy László utca

0.2631

1/1


461

közút

Sarló utca

0.1238

1/1


470/1

közút

Sarló utca

0.0629

1/1


475/1

közút

Bajcsy-Zsilinszky u.

0.1849

1/1


500

közút

Gagarin utca

0.1525

1/1


514/2

közút

Gagarin utca

0.1581

1/1


514/4

közút

Óvoda utca

0.0790

1/1


515/2

közút


0.0191

1/1


546

közút

Jókai Mór utca

0.0797

1/1


553/2

közút

Endrődi Sándor utca

0.0920

1/1


559

közút

Alkotás köz

0.0326

1/1


576/1

közút


0.1077

1/1


577/3

saját használatú út

Szent István utca

0.0069

1/1


580

közút

Szent István utca

1.1441

1/1


603

közút

Béke utca

0.2755

1/1


625

közút

Széchenyi utca

0.1280

1/1


656

közút

József Attila utca

0.2796

1/1


680

közút

Katona József utca

0.2837

1/1


702

közút

Madách utca

0.1553

1/1


716/17

közút

Balassi Bálint utca

0.2828

1/1


716/50

közút

Május 1. utca

0.2837

1/1


718/34

közút


0.8434

1/1


718/44

közút


0.0834

1/1


718/54

közút


0.1138

1/1


718/72

közút


0.0280

1/1


718/80

közút


0.0840

1/1


718/96

közút

Ifjúság utca

0.4788

1/1


718/113

közút


0.2666

1/1


719

közút

Szent István utca

0.2958

1/1


720/6

saját használatú út


0.0026

1/1


726

közút

Ady Endre utca

0.1666

1/1


730

közút


0.0014

1/1


750/1

közterület


0.0261

1/1


752

közút

Fő utca

0.4163

1/1


774

közterület

Petőfi köz

0.0831

1/1


781

közút

Vöröskő utca

0.0523

1/1


786

közút

Kossuth utca

0.4547

1/1


787

közút


0.0428

1/1


793

közút


0.0143

1/1


798

közterület


0.0525

1/1


807/6

közút

Margaréta köz

0.0515

1/1


810

közterület


0.0778

1/1


815/1

saját használatú út


0.0385

1/1


816/10

közút


0.0679

1/1


816/11

közút


0.0231

1/1


822

közút

May János utca

1.7855

1/1


828/27

közút

Pilóta utca

0.2522

1/1


828/34

közút

Barátság utca

0.3418

1/1


828/63

közút

Honvéd utca

0.4095

1/1


828/81

közút


0.0429

1/1


828/99

közút


0.0391

1/1


828/100

közút


0.3725

1/1


828/149

közút

Honvéd utca

0.1281

1/1


828/155

közút


0.1615

1/1


828/156

közút


0.0022

1/1


828/167

közút


0.2341

1/1


828/174

közút


0.1296

1/1


828/188

közút


0.1296

1/1


828/189

közpark


0.2928

1/1


828/201

közút


0.2230

1/1


828/202

közpark


0.0970

1/1


829/2

közút

Bagolyvár utca

0.3892

1/1


829/4

közút


0.0423

1/1


837

közút

May János utca

0.2796

1/1


845

közút

Csokonai utca

0.2787

1/1


864/3

közterület


0.1290

1/1


864/4

park


0.1724

1/1


864/5

közút


0.1925

1/1


865/20

út


0.4733

1/1


881

közút


0.0727

1/1


884

árok


0.1048

1/1


887

közút

Strand sétány

0.1896

1/1


890/10

közút


0.0169

1/1


890/14

út


0.0066

1/1


893/2

út


0.0058

1/1


901

közút

Mikszáth Kálmán utca

0.2245

1/1


902/2

út


0.0366

1/1


903

közterület


0.0271

1/1


904/2

közút


0.0030

1/1


907/2

út


0.0027

1/1


911

közút


0.0437

1/1


913/2

közút


0.0243

1/1


918/3

közút


0.0073

1/1


919/3

közút


0.0109

1/1


923

közút


0.0948

1/1


937

közút

Rákóczi fejedelem

0.0933

1/1


943/2

közút

Mátyás király utca

0.0312

1/1


960/16

közút

Zrínyi Ilona utca

0.1933

1/1


964

saját használatú út


0.2262

1/1


978

közút

Szerdahelyi dűlő

1.3737

1/1


979/5

út


0.1877

1/1


986

közút


0.0742

1/1


988/10

közút

Blaha Lujza utca

0.1352

1/1


988/14

közút


0.0887

1/1


988/15

közterület


0.0794

1/1


988/18

közterület


0.0435

1/1


988/19

közút


0.1832

1/1


988/20

közterület


0.0237

1/1


988/21

közterület


0.1084

1/1


988/22

közterület


0.0199

1/1


988/23

közterület


0.0111

1/1


988/25

közút


0.1637

1/1


989

közút

Halász utca

0.1513

1/1


990/3

saját használatú út


0.2057

1/1


990/5

saját használatú út


0.2110

1/1


990/47

közút


0.2118

1/1


990/64

közút


0.0168

1/1


990/73

árok


0.0806

1/1


991

közút


0.1245

1/1


993/6

közút


0.1600

1/1


1801

közút

Kinizsi utca

0.3023

1/1


1802

közút

Erkel Ferenc utca

0.3815

1/1


1822

közút

Hunyadi utca

0.1714

1/1


1844/6

közút

Bihari János

0.0981

1/1


1844/7

közút

Bihari János

0.1824

1/1


1846

közút

Liszt Ferenc utca

0.2875

1/1


1877

közút

Deák Ferenc utca

0.4220

1/1


1878

közút


0.0375

1/1


1879

közút


0.4753

1/1
1910

közút


0.6470

1/1


1918

közút

Tompa Mihály köz

0.1090

1/1


1927

közút


0.0738

1/1


1935

közút

Liszt Ferenc utca

0.9133

1/1


1961

közút

Kodály Zoltán utca

0.4974

1/1


1988

közút

Erkel Ferenc utca

0.5807

1/1


1989

közút


0.1232

1/1


1990

közút


0.1112

1/1


2050

közút


0.1870

1/1


2065

közút

Balaton utca

0.4707

1/1


2100

közút


0.0370

1/1


2101

közút


0.0240

1/1


2104

közút


0.0358

1/1


2120

közút


0.0135

1/1


2127

közút

Mandula utca

0.0483

1/1


2128

közút

Mandula utca

0.0923

1/1


2141

közút


0.0073

1/1


2142

közút


0.0169

1/1


2145

közút


0.0069

1/1


2148

közút


0.7403

1/1


2149

közút


0.1301

1/1


2150

közterület


0.0136

1/1


2155/2

közterület


0.0186

1/1


2158

közút


0.0643

1/1


2162

közút


0.0400

1/1


2168/4

Helyi közút


0.0026

1/1


2168/6

Helyi közút


0.0129

1/1


2169/2

közút


0.0387

1/1


2172

közút

Búzavirág köz

0.0234

1/1


2175

közút


0.0026

1/1


2185/1

közút


0.0491

1/1


2192

közút


0.0436

1/1


2194

közút


0.0271

1/1


2198/3

út


0.0256

1/1


2215

közút


0.5586

1/1


2245

közút


0.0080

1/1


2249

közút


0.0074

1/1


2250

közút


0.0134

1/1


2255

közút


0.2245

1/1


2275/5

közút


0.0182

1/1


2281

közút


0.0239

1/1


2282

közút


0.1862

1/1


2283

közút


0.1012

1/1


2288

közút


0.0334

1/1


2289/1

közút


0.0011

1/1


2293/1

közút

Rizling köz

0.0312

1/1


2295

közút

Rizling köz

0.0540

1/1


2303

közút

Rege köz

0.0723

1/1


2311/1

közút


0.1526

1/1


2315

út


0.0983

1/1


2329/4

közút


0.0133

1/1


2330

közút


0.0280

1/1


2331/5

közút

Vadrózsa utca 14.

0.0206

1/1


2351/3

közút


0.0246

1/1


2355

közút

Galamb utca

0.0733

1/1


2366

saját használatú út


0.1654

1/1


2374

saját használatú út

Tokaj utca

0.1145

1/1


2382

közút

Kisloki út

0.0612

1/1


2387

saját használatú út


0.0569

1/1


019/3

közút


0.4534

1/1


019/12

árok


0.0231

1/1


019/20

közút


0.2014

1/1


020

közút


0.0267

1/1


023/33

közút


0.0995

1/1


027/2

közút


0.0366

1/1


027/3

közút


0.0546

1/1


027/17

közút


0.4011

1/1


039

közút


0.1758

1/1


042

közút


0.3338

1/1


045

közút


0.0732

1/1


057

közút


0.1320

1/1


072/9

közút


0.0494

1/1


086

közút


0.6936

1/1


088/1

közút


0.1133

1/1


090

közút


0.0368

1/1


092/1

közút


0.0080

1/1


093/4

közút


0.1705

1/1


096/15

közút


0.1289

1/1


097

Séd-patak


0.3036

1/1


098/8

közút


0.1246

1/1


099

közút


0.4493

1/1


0101/6

közút


0.4262

1/1


0101/26

közút


0.970

1/1


0102

árok


0.1616

1/1


0105

közút


0.1187

1/1


0106

közút


0.0781

1/1


0107

közút


0.0946

1/1


0108/16

út


0.2274

1/1


0108/21

közút


0.0556

1/1


0109/1

közút


0.2057

1/1


0111

közút


0.6788

1/1


0117/3

közterület


0.0633

1/1


0118/7

közút


0.0777

1/1


0119

közút


0.1530

1/1


0124/3

közút


0.479

1/1


0124/5

közút


0.222

1/1


0126

árok


0.1431

1/1


0128

árok


0.0668

1/1


0130

közút


0.0284

1/1


0131

közút


0.3089

1/1


0132/9

közút


0.2994

1/1


0132/32

közút


0.2190

1/1


0133/4

közút


0.0128

1/1


0135/6

közút


0.0110

1/1


0136/1

közút


0.2812

1/1


0136/27

közút


0.0527

1/1


0137

közút


0.0918

1/1


1015/13

közút


0.0397

1/1


1028/1

közút

Kisloki út

0.1775

1/1


1041

közút


0.0993

1/1


1043/3

közút


0.0375

1/1


1043/25

közút


0.0505

1/1


1051

közút

Kermencsi út 1.

0.1225

1/1


1063/2

közút


1.6330

1/1


1064

közút


0.0650

1/1


1068

közút


0.2045

1/1


1074/12

közút


0.0824

1/1


1083

közút


0.0815

1/1


1084/2

közút


0.0120

1/1


1099

közút


0.3453

1/1


1121

közút


0.0125

1/1


1123

közút


0.0845

1/1


1132

közút


0.1740

1/1


1140

közút


0.0314

1/1


1155

közút


0.0595

1/1


1161

közút

Aranybánya utca

0.4198

1/1


1169

közút

Rózsafa utca

0.1058

1/1


1173/1

közterület


0.0296

1/1


1181/6

közút


0.0050

1/1


1182/3

közút


0.0102

1/1


1197

közút


0.0554

1/1


1206/3

közút


0.0100

1/1


1216/2

közút

Fügefa köz

0.1050

1/1


1218/4

közút


0.0226

1/1


1222/5

közút

Csillag utca

0.0910

1/1


1238

közút


0.0837

1/1


1258/2

közút

Tölgyfa utca

0.1616

1/1


1262

közút

Tölgyfa utca

0.0500

1/1


1267

közút


0.1327

1/1


1275/1

közút

Seregély utca

0.0440

1/1


1275/2

közút

Seregély utca

0.0413

1/1


1284/2

közterület


0.0106

1/1


1289

közút

Napsugár utca

0.0469

1/1


1294

közút


0.0454

1/1


1299/2

közút


0.0626

1/1


1325/8

közút

Ezerjó köz

0.0347

1/1


1326/1

közút

Ezerjó köz

0.0350

1/1


1333

közút

Ezerjó köz

0.0522

1/1


1350

közút

Napsugár utca

0.1325

1/1


1361/2

közút

Pacsirta utca

0.0993

1/1


1367

közút

Középmál köz

0.0167

1/1


1370

közút


0.0276

1/1


1372/5

közút


0.0328

1/1


1391/8

közút


0.0835

1/1


1397

közút


0.0325

1/1


1412

közút

Otelló köz

0.0320

1/1


1466/1

közút


0.1426

1/1


1466/7

közút


0.6988

1/1


1526/4

közút


0.1422

1/1


1568

közút


0.0637

1/1


1574

közút


0.0100

1/1


1582

közút


0.0766

1/1


1585

közút


0.0420

1/1


1586

közút


0.2521

1/1


1596

közút


0.0555

1/1


1602

közút


0.0846

1/1


1615/4

közút


0.0485

1/1


1620/2

közút


0.0455

1/1


1621

közút


0.1408

1/1


1623

közút


0.1226

1/1


1629

közút


0.0515

1/1


1653

közút


0.0212

1/1


1654

közút


0.0446

1/1


1666/4

közút


0.0255

1/1


1671/11

közút


0.0516

1/1


1676

közút


0.0836

1/1


1678/20

közút


0.0640

1/1


1678/22

közút


0.1057

1/1


1678/25

közút


0.0100

1/1


1688/6

közút, szőlő

Telekfői út

0.1410

1/1


1690

közút


0.0285

1/1


1696/8

közút


0.0612

1/1


1706

közút


0.0334

1/12. melléklet

Alsóörs Község Önkormányzatának 9/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01) önkormányzati rendelet módosításáról


„4. melléklet

Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01) önkormányzati rendelethez


Üzleti vagyon”A

B

C

E

D

Ssz.

Hrsz.

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (ha.m2)

Tulajdoni hányad


1/3

beépítetlen terület


0.2888

1/1


1/4

közút


0.0846

1/1


2/1

beépítetlen terület


0.0782

1/1


2/2

közterület


0.1795

1/1


29

beépítetlen terület


0.0374

1/1


97

beépítetlen terület


0.0032

1/1


98

beépítetlen terület


0.0039

1/1


105

beépítetlen terület


0.0009

1/1


148

beépítetlen terület


0.0668

1/1


149/1

beépítetlen terület


0.1957

1/1


149/3

beépítetlen terület


0.0254

12120/76080


149/4

beépítetlen terület


0.0129

1/1


155

beépítetlen terület


0.0242

132/242


225/3

beépítetlen terület


0.0011

1/1


230

beépítetlen terület


0.0212

1/1


256/5

magánút


0.0347

1/1


256/6

magánút


0.0849

1/1


256/7

beépítetlen terület


0.9061

1/1


256/8

parkoló


0.4379

1/1


387

kultúrház, községháza


1.1461

1/1


474/2

beépítetlen terület


0.0952

1/1


519/2

beépített terület


0.5466

1/1


519/2/A/1

orvosi rendelő

Óvoda utca 4 fsz. 1.

0.0072

1/1


519/2/A/6

tanácsadó

Óvoda utca 4 fsz. 6.

0.0030

1/1


519/2/B/4

üzlethelyiség

Endrődi Sándor utca 24/A.

0.0027

1/1


519/2/C/1

ABC-áruház

Endrődi Sándor utca 26

0.0354

1/1


519/3

tornacsarnok


0.3035

1/1


538/1

beépítetlen terület


0.0912

1/1


538/2

beépítetlen terület


0.0896

1/1


538/3

beépítetlen terület


0.0896

1/1


538/4

beépítetlen terület


0.0916

1/1


539/1

beépítetlen terület


0.0925

1/1


540

beépítetlen terület


0.0937

1/1


541

beépítetlen terület


0.0927

1/1


560

községháza, gazdasági épület, udvar


0.3504

1/1


568/4

gazdasági épület, udvar


0.0719

1/1


568/5

beépítetlen terület


0.0008

1/1


570

beépítetlen terület

Ady Endre utca 11.

0.1040

1/1


589

közút

Babits Mihály köz

0.0385

1/1


639/1

beépítetlen terület


0.0565

1/1


639/2

beépítetlen terület


0.0582

1/1


718/125

közterület


1.2763

1/1


784

beépítetlen terület

Kossuth utca

0.0101

1/1


785

beépítetlen terület

Petőfi köz 8.

0.0129

1/1


864/2

beépítetlen terület


0.0431

1/1


865/13

lakóház, udvar

Füredi utca 13.

0.0313

1/1


865/18

beépítetlen terület


0.3607

1/1


865/19

iroda, udvar

Vasút utca 3

0.1688

1/1


867/3

vízállás


0.0184

1/1


883/2

közpark


0.4927

1/1


883/7

közpark


0.2826

1/1


886

strandfürdő


2.4272

1/1


888/1

táborhely


3.4768

1/1


889/1

beépítetlen terület


0.5118

1/1


969

beépítetlen terület


0.5086

1/1


970

beépítetlen terület


0.3822

1/1


971/1

közterület


0.0652

1/1


971/2

vízmű


0.0220

1/1


973

beépítetlen terület


0.0635

1/1


982/1

beépítetlen terület


0.0160

1/1


988/17

beépítetlen terület


0.2877

1/1


990/30

beépítetlen terület


0.1129

1/1


993/7

beépítetlen terület


0.0820

2/3


993/9

beépítetlen terület


0.0804

1/1


993/10

beépítetlen terület


0.0804

1/3


993/17

beépítetlen terület


0.0919

1/1


995/7

táborhely


1.8000

16200/18000


2167

saját használatú út


0.0146

1/1


2284

beépítetlen terület


0.0919

1/1


09

udvar


0.061

1/1


041/4

erdő


33.1274

744/4636


046

erdő, községi mintatér


10.6787

224/2688


087

erdő, legelő


43.1943

3864/916272


092/35

legelő


0.5337

1/1


093/3

erdő, legelő


86.1108

216/133152


0110

meddőhányó


0.9133

1/1


0112

erdő, községi mintatér, anyagbánya


12.3220

1/1


0113/24

rét


0.1733

1/1


0114/30

szántó


0.0701

1/1


0114/37

rét


0.1472

1/1


0116

legelő


0.4218

1/1


0124/4

legelő


0.0301

1/1


0129/5

erdő


13.3861

683/2784


0132/4

legelő


0.1828

1/1


1053/22

kert


0.1226

1/1


1677

fásított terület


0.0697

1/1


1696/18

helyi közút


0.0176

1/1


1895/1

árok


0.0596

1/1


INDOKOLÁS


Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján alkotott rendeletének 1. sz. melléklete a 6/2013. (III.01) önkormányzati rendelet, mely alapján az Alsóörs 1895/1 helyrajzi számú „árok” megnevezésű, 596 m² területű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonba van besorolva.


A jóváhagyott anyag azonban nem örökérvényű, a változó körülmények miatt szükség van karbantartási jelleggel történő módosítására. Ezek a változtatások általában jogszabályváltozások átvezetése, önkormányzati érdekek érvényesítése vagy ingatlantulajdonosi igények kezelése érdekében történnek.


Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímben előírtaknak megfelelően


Rendelet-tervezet címe: Az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 1.§. A rendelet 8. §-ában meghatározott 2. sz. és 4. sz. melléklet módosítása


Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen


Társadalmi, gazdasági hatás: A módosított rendelet az igényeknek megfelelő telekcsoport újraosztásának lehetőséget teremti meg.

Költségvetési hatás: nincs

Környezeti, egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs

Egyéb hatás: nem ismert

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A telekalakításhoz csak így jöhet létre érvényes megállapodás

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: meghiúsul a felek által tervezett telekcsoport újraosztás.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Nem szükséges

Szervezeti: Nem szükséges

Tárgyi: Nem szükséges

Pénzügyi: Nem szükséges